13:23 ICT Chủ nhật, 28/11/2021

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Địa phương » Văn bản quản lý về văn thư

Công văn 800/SNV-VTLT ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ

Công văn 800/SNV-VTLT ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện một số quy định mới trong công tác văn thư, lưu trữ

Gửi lên: 22/09/2020 09:58 Đã xem 392 Đã tải về 366

Công văn số 381/SNV-VTLT ngày 04/3/2019 của Sở Nội vụ

Gửi lên: 06/03/2019 08:28 Đã xem 442 Đã tải về 40

Báo cáo số 90/UBND-BC ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố

Báo cáo số 90/UBND-BC ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Nghị định về công tác văn thư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Gửi lên: 07/07/2015 08:16 Đã xem 816 Đã tải về 10

Công văn số 2350/SNV-VTLT ngày 18/9/2014 của Sở Nội vụ

Công văn số 2350/SNV-VTLT ngày 18/9/2014 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Gửi lên: 07/07/2015 08:13 Đã xem 743 Đã tải về 27

Công văn số 5596/UBND-NC ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

Công văn số 5596/UBND-NC ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Gửi lên: 07/07/2015 08:06 Đã xem 715 Đã tải về 11

Công văn số 39/CCVTLT-QLVTLT ngày 04/4/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn số 39/CCVTLT-QLVTLT ngày 04/4/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Gửi lên: 07/07/2015 08:05 Đã xem 617 Đã tải về 6