13:39 ICT Thứ tư, 20/10/2021

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Địa phương

Công văn số 280/CCVTLT-QLVTLT ngày 11/11/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

lượt xem 264 lượt down 40

Công văn số 280/CCVTLT-QLVTLT ngày 11/11/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

Xem tiếp

Công văn 800/SNV-VTLT ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ

lượt xem 355 lượt down 337

Công văn 800/SNV-VTLT ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện một số quy định mới trong công tác văn thư, lưu trữ

Xem tiếp

Thông báo số 45/TB-CCVTLT ngày 28/02/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

lượt xem 306 lượt down 5

Thông báo số 45/TB-CCVTLT ngày 28/02/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Xem tiếp

Công văn số 2168/SNV-CCVTLT ngày 21/9/2018 của Sở Nội vụ

lượt xem 958 lượt down 431

Công văn số 2168/SNV-CCVTLT ngày 21/9/2018 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Xem tiếp

Công văn số 2416/SNV-CCVTLT ngày 23/10/2018

Gửi lên: 29/10/2018 14:23 Đã xem 490 Đã tải về 233