08:17 ICT Thứ hai, 03/10/2022

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Trung ương

Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27/8/2021 của Bộ Nội vụ

lượt xem 165 lượt down 15

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Xem tiếp

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

lượt xem 1203 lượt down 668

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Xem tiếp

Công văn số 370/VTLTNN-NV ngày 10/5/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

lượt xem 82 lượt down 28

Về việc lập hồ sơ điện tử và nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Xem tiếp

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An

lượt xem 5172 lượt down 1106

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Xem tiếp

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ

lượt xem 131 lượt down 2

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Xem tiếp