10:50 ICT Thứ năm, 30/06/2022

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Trung ương

Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27/8/2021 của Bộ Nội vụ

lượt xem 65 lượt down 13

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Xem tiếp

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

lượt xem 1021 lượt down 620

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Xem tiếp

Thông tư số 04/VBHN-BNV ngày 24/6/2021 của Bộ Nội vụ

lượt xem 63 lượt down 14

Thông tư hướng dẫn về Quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Xem tiếp

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An

lượt xem 5050 lượt down 1098

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Xem tiếp

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ

lượt xem 49 lượt down 0

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Xem tiếp