09:06 ICT Thứ sáu, 28/01/2022

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Trung ương

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

lượt xem 799 lượt down 537

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Xem tiếp

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An

lượt xem 4895 lượt down 1094

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Xem tiếp

Quyết định số 1277/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

lượt xem 757 lượt down 41

Quyết định số 1277/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính (Hạng II)

Xem tiếp