11:46 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Hệ thống văn bản » Trung ương

Thông tư 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ

lượt xem 88 lượt down 9

Thông tư 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Xem tiếp

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

lượt xem 1518 lượt down 796

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Xem tiếp

Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ Nội vụ

lượt xem 50 lượt down 6

Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Xem tiếp

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An

lượt xem 5430 lượt down 1118

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Xem tiếp

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ

lượt xem 309 lượt down 4

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Xem tiếp