16:45 ICT Thứ sáu, 24/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng

(Theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ)