02:23 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Chức năng, nhiệm vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND thành phố Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng