02:50 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ