11:44 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Đào tạo Tập huấn

Chi cục Văn thư – Lưu trữ trao Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016

Chi cục Văn thư – Lưu trữ trao Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2016. Ngày 30/9/2016, tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ, phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ về công tác văn thư, lưu trữ cho 70 công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trên địa bàn thành phố.

Thông báo nhận chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 25/10/2016 đến 25/11/2016. Địa điểm: Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 2 Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; số điện thoại liên hệ: 0313.821.939.

Sở nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016

Sở nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2016. Ngày 30/9/2016, tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ về công tác văn thư, lưu trữ cho 70 công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trên địa bàn thành phố.

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cụm trưởng cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2014-2015

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cụm trưởng cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2014-2015

Thực hiện Kế hoạch số 709/KH-SNV ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ về việc Kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm (từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015) tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố, ngày 16/6/2016, Sở Nội vụ tổ chức họp triển khai nhiệm vụ với các cơ quan, đơn vị là Cụm trưởng các cụm kiểm tra.

Chi cục văn thư - lưu trữ tổ chức tập huấn văn bản mới và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Chi cục văn thư - lưu trữ tổ chức tập huấn văn bản mới và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện văn bản số 1410/SNV-CCVC ngày 08/6/2015 của Sở Nội vụ về việc thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015; Ngày 16/9/2015, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức hội nghị tập huấn văn bản mới và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tới các công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tập huấn về xây dựng lưu trữ cơ sở và các văn bản về lưu trữ cơ sở

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tập huấn về xây dựng lưu trữ cơ sở và các văn bản về lưu trữ cơ sở

Thực hiện Công văn số 1410/SNV-CCVC ngày 08/6/2015 của Sở Nội vụ về việc thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015; Ngày 29/7/2015, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức hội nghị tập huấn về xây dựng lưu trữ cơ sở và các văn bản về văn thư, lưu trữ cơ sở cho công chức Văn phòng - Thống kê các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Tập huấn quy trình soạn thảo và ban hành văn bản theo thông tư số 01/2011/TT-BNV

Ngày 17/6/2011, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản theo thông tư số 01/2011/TT-BNV.

Giảng viên Hoàng Trường - Phó cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Lưu trữ

Sáng 16 - 8 - 2012, Sở Nội vụ Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lưu trữ. Đến dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, phòng nội vụ các quận, huyện, chánh văn phòng các sở, ban ngành, đoàn thể và công chức, viên chức làm công tác văn thư – lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trong thành phố.