02:54 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND thành phố Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

Thông báo số của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về thực hiện giờ làm việc mùa hè

Thông báo số 98/TB-CCVTLT ngày 27/4/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về thực hiện giờ làm việc mùa hè

Thông tin về người phát ngôn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ cung cấp thông tin về người phát ngôn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

Nội quy cơ quan

1. Hàng tuần làm việc các ngày Thứ 2, 3, 4, 5, 6; nghỉ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định. Trường hợp cần thiết Chi cục trưởng quyết định làm thêm ngày Thứ 7, Chủ nhật (không quá 200 giờ/1 người/1 năm). 2. Giờ làm việc: Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30' Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Lịch sử hình thành, phát triển và lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ qua các thời kỳ

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất bộ phận quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ, có quá trình phát triển như sau: