12:57 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2017

Thứ hai - 16/01/2017 16:50
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01,
Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2017 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01
1. Công tác quản lý nhà nước
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Chỉ thị về công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng;
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Thẩm định, trình Sở Nội vụ phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị đề nghị tiêu hủy của Kho bạc Nhà nước quận Ngô Quyền;
- Tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn thành phố;
- Xây dựng Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017; rà soát cơ sở dữ liệu số hóa năm 2016.
2. Công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
- Ban hành văn bản hướng dẫn nộp lưu tài liệu năm 2017 đối với Ban Thi đua - Khen thưởng và Chi cục Kiểm lâm;
- Xây dựng Đề cương triển lãm tài liệu chuyên đề "Hải Phòng đổi mới qua tài liệu lưu trữ sau 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 3 (1957-2017)";
- Phục vụ 42 lượt độc giả, khai thác, sử dụng 528 trang tài liệu.
3. Công tác khác
- Tổ chức kỷ niệm 71 năm truyền thống ngành lưu trữ (03/01/1946-03/01/2017);
- Tổ chức tổng kết công tác chuyên môn, đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016;
- Xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2017;
- Ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2017;
- Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, phục vụ công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2017;
- Thực hiện công tác an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo quản an toàn tài liệu tại các kho lưu trữ.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02
1.     Công tác quản lý nhà nước
- Tham mưu Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng;
- Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân đủ điều kiện;
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn thành phố, đề nghị Sở Nội vụ gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Hướng dẫn, đôn đốc 05 cơ quan, đơn vị (Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng) thực hiện Đề án giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng.
2. Công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
- Hoàn thiện Đề cương triển lãm tài liệu chuyên đề "Hải Phòng đổi mới qua tài liệu lưu trữ sau 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 3 (1957-2017)";
- Thông báo giới thiệu tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ lịch sử thành phố trên Website của Chi cục;
- Phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu của tổ chức và công dân.
3. Công tác khác
- Rà soát bổ sung hồ sơ công chức, viên chức để bảo quản theo quy định;
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;
- Ban hành văn bản phê duyệt Thông báo phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm 2017 của các phòng thuộc Chi cục;
- Thu nộp hồ sơ, tài liệu của các phòng vào lưu trữ cơ quan năm 2017;
- Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch năm 2017;
- Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy;
- Thực hiện nghiêm túc phòng gian, bảo mật, bảo vệ an ninh trụ sở, bảo quản an toàn tài liệu.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ./.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn