01:20 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Công nghệ thông tin

Mục tiêu chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015 Năm 2022

Mục tiêu chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015 Năm 2022

Mục tiêu chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015 Năm 2021

Mục tiêu chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015 Năm 2021

Chính sách chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001-2015

Với tiêu chí: "Kịp thời - Chính xác - Hiệu quả - Đúng pháp luật"

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 493/SNV-VTLT ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng

Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng