06:02 ICT Thứ sáu, 24/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Nội quy

Thông báo số của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về thực hiện giờ làm việc mùa hè

Thông báo số 98/TB-CCVTLT ngày 27/4/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về thực hiện giờ làm việc mùa hè

Thông tin về người phát ngôn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ cung cấp thông tin về người phát ngôn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

Nội quy cơ quan

1. Hàng tuần làm việc các ngày Thứ 2, 3, 4, 5, 6; nghỉ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định. Trường hợp cần thiết Chi cục trưởng quyết định làm thêm ngày Thứ 7, Chủ nhật (không quá 200 giờ/1 người/1 năm). 2. Giờ làm việc: Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30' Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'