02:40 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Nghiệp vụ Văn thư » Quản lý và sử dụng con dấu

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ

Công văn số 973/SNV-VTLT ngày 06/6/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.