11:15 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Sự hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành, phát triển và lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ qua các thời kỳ

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất bộ phận quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ, có quá trình phát triển như sau: