01:20 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động » Tại TW và các tỉnh, thành phố khác

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng "Kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng và văn thư-lưu trữ"

rường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng "Kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng và văn thư - lưu trữ

Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 06/02/2018 về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thông báo lĩnh vực kiểm tra chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ. Đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký kiểm tra. Hạn đăng ký trước ngày 19/3/2018