03:33 ICT Thứ sáu, 23/10/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Công văn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Công văn số 211/CCVTLT-HCTH ngày 19/8/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 198/TB-CCVTLT ngày 07/8/2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Giới thiệu về hồ sơ cán bộ đi B tại thành phố Hải Phòng

Giới thiệu về hồ sơ cán bộ đi B tại thành phố Hải Phòng

Ngày 10/4/2013, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tiếp nhận 775 hồ sơ của cán bộ quê quán thành phố Hải Phòng đi B giai đoạn 1955-1975 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Qua các hình thức thông tin trực tiếp và gián tiếp tới cán bộ đi B, thân nhân của cán bộ đi B, cho đến nay Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tham mưu Sở Nội vụ bàn giao được 555 hồ sơ cho cán bộ đi B, thân nhân cán bộ đi B (trong đó 539 hồ sơ đã bàn giao cho Phòng Nội vụ các quận, huyện; 11 hồ sơ cán bộ đi B, thân nhân cán bộ đi B đến nhận trực tiếp tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ; 05 hồ sơ trao trả cho cán bộ đi B trong chương trình Cầu truyền hình trực tiếp). Số còn lại 220 hồ sơ chưa được trao trả. Do vậy, Sở Nội vụ (thông qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) tiếp tục tìm hiểu thông tin, phối hợp với các cơ quan, Báo, Đài có liên quan để xác minh đối với cá nhân, thân nhân cán bộ đi B hiện đang sinh sống ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng và đề nghị đăng tải thông tin trên Cổng thông tin của Sở Nội vụ với hy vọng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân và thân nhân cán bộ đi B biết thông tin này và chủ động liên hệ với Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.

Thông báo về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản: Công văn số 2244/UBND-VX ngày 27/3/2020 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 tại Hải Phòng; Công văn số 2289/UBND-NC ngày 30/3/2020 về việc dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Công văn số 823/VP-SNV ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 215/TB-SNV ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ về việc dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2019; ngày 27/9/2019, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ cho 223 công chức làm công tác Văn phòng - Thống kê tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2019; ngày 09/8/2019, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ. Tham dự tập huấn có gần 400đồng chí là lãnh đạo Văn phòng (Phòng Hành chính), Phòng Nội vụ, công chức chuyên môn và công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ lịch sử thành phố. Báo cáo viên gồm Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Phụng - Nguyên Trưởng khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thế Minh - Phó Trưởng phòng, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng.

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B (giai đoạn 1955 - 1975)

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B (giai đoạn 1955 - 1975)

Sáng ngày 25/7/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B giai đoạn 1955-1975. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hồng Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ chủ trì, các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ các quận, huyện, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại các quận, huyện; lãnh đạo, công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố dự và đưa tin

Triển lãm chuyên đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ"

Triển lãm chuyên đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ"

Thực hiện Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố; Kế hoạch số 301/KH-SNV ngày 22/02/2019 của Sở Nội vụ về trưng bày, triển lãm chuyên đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) qua tài liệu lưu trữ", Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp tổ chức triển lãm với các chủ đề "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) qua tài liệu lưu trữ"; "Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển"; "Triển lãm ảnh kỷ niệm 05 quan hệ kết nghĩa Hải Phòng - Kytakyushu". Lễ khai mạc triển lãm diễn ra vào sáng ngày 08/5/2019

Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2019

Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu về Lưu trữ lịch sử năm 2019 đối với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu về Lưu trữ lịch sử năm 2019 đối với Chi cục Thú y (nay là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chiều ngày 01/11/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 2019.

Công văn về việc rà soát thông tin cán bộ quê quán thành phố Hải Phòng đi B (lần 2)

Công văn số 2416/SNV-CCVTLT ngày 23/10/2018 của Sở Nội vụ về việc rà soát thông tin cán bộ quê quán thành phố Hải Phòng đi B (lần 2)

Quyết định ban hành Nội quy làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 78/QĐ-CCVTLT ngày 19/6/2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Nội quy làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn số 2203/SNV-CCVTLT ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Công văn số 2168/SNV-CCVTLT ngày 21/9/2018 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Báo cáo của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Báo cáo số 2202/BC-SNV ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ; tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng và triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ; tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng và triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế sau 05 năm (2012-2017) triển khai thực hiện Luật Lưu trữ trên địa bàn thành phố; tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng, giai đoạn 2012-2017 theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBND thành phố; triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ và Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 và triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ kết nạp Đảng viên mới với quần chúng ưu tú Hoàng Thị Mai Yên

Lễ kết nạp Đảng viên mới với quần chúng ưu tú Hoàng Thị Mai Yên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua, chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn Đảng viên. Trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào tập thể, quần chúng Hoàng Thị Mai Yên đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng và tự khẳng định được bản thân. Quần chúng Hoàng Thị Mai Yên đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam, được chi bộ Chi cục nhất trí đề nghị Đảng ủy Sở Nội vụ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên. Ngày 31/8/2018, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã ban hành Quyết định số 784 QĐ/ĐU về việc kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Hoàng Thị Mai Yên.

Bảng niêm yết 02 thủ tục hành chính: Thủ tục nghiên cứu, khai thác và sử dụng tài liệu; thủ tục sao tài liệu lưu trữ và chứng thực tài liệu lưu trữ.

Bảng niêm yết 02 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục nghiên cứu, khai thác và sử dụng tài liệu; thủ tục sao tài liệu lưu trữ và chứng thực lưu trữ. Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ. Thông tin đường dây nóng.

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018

Thực hiện Thông tri số 19-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ; căn cứ Kế hoạch số 208-KH/ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ; Thông báo số 262-TB/ĐU ngày 10/5/2018 về lịch chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018, sáng 14/5/2018, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tại Hội trường cơ quan Sở Nội vụ

Một số hình ảnh triển lãm

Triển lãm chuyên đề “Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)”

Thực hiện Luật Lưu trữ; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, từ ngày 12/5/2018 đến ngày 20/5/2018 tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu, số 2, đường Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức triển lãm với chuyên đề: “Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)”


Các tin khác

1 2 3  Trang sau