12:05 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

Thứ sáu - 16/07/2021 15:30
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7
1. Công tác quản lý nhà nước
- Tiếp thu, giải trình Sở Tư pháp thẩm định quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố thay thế quyết định số 693/2015/QĐ-UBND;
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn; văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh hình thức đấu thầu đối với gói thầu số 01 xây dựng phần mềm lưu trữ điện tử của các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng; kiểm tra dữ liệu đã số hóa theo đề án;
- Tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố tham gia dự thảo hồ sơ trình Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước;
- Tham mưu Sở Nội vụ rà soát danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư Lưu trữ” năm 2021;
- Tổng hợp số lượng TTHC cần số hóa của các cơ quan, đơn vị; cử công chức tham gia tổ giúp việc đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố;
- Đôn đốc, hướng dẫn Sở Công Thương thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng lộ trình 2021;
- Rà soát danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức năm 2021;
- Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Thanh tra Sở Xây dựng;
- Báo cáo việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO năm 2021, đăng ký nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về an toàn an ninh mạng.
2. Công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
- Đôn đốc, hướng dẫn Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉnh lý tài liệu nộp lưu về Lưu trữ lịch sử theo quy định của UBND thành phố;
- Chỉnh lý tài liệu bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp khóa 16 nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Giám sát thực hiện việc chỉnh lý tài liệu Phông Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng;
 - Phục vụ 52 lượt độc giả là yêu cầu của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố, chuyên viên Uỷ ban nhân dân thành phố, các Sở ban ngành, doanh nghiệp... đặc biệt là các đối tượng hưởng chính sách xã hội và nhu cầu chính đáng của công dân (cấp bản sao, chứng thực: 52 văn bản/78 trang văn bản; sao chụp: 19 văn bản/28 trang văn bản);
- Trực giám sát nhà thầu thi công Đề án số hóa; bàn giao, kiểm tra, sắp xếp tài liệu số hóa; kiểm tra, rà soát hệ thống quét và nhập liệu (bước đầu) theo Đề án số hóa; tổng hợp số liệu tài liệu hiện chưa số hóa đề xuất xin cấp kinh phí bổ sung;
- Dọn dẹp, vệ sinh kho tàng, tài liệu tại các kho theo định kỳ;
- Theo dõi Nhật ký phòng kho, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tài liệu.
3. Công tác khác
- Cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC tại chi cục và thực hiện việc xác nhận số công chức, số người làm việc có mặt kỳ 2 năm 2021;
- Rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CCVC, người lao động;
- Báo cáo thống kê số công chức nghỉ hưu năm 2021;
- Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Bộ Nội vụ;
- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số Cải cách hành chính năm 2021; cử công chức tham gia Tổ giúp việc các đoàn kiểm tra Cải cách hành chính thành phố; rà soát các thủ tục hành chính 3 năm gần nhất không phát sinh hồ sơ;
- Xây dựng nội dung tại Bộ phận Một cửa đối với các TTHC lĩnh vực văn thư, lưu trữ; rà soát TTHC cấp độ 4, niêm yết TTHC tại Bộ phận Một cửa;
- Quản trị mạng, quản trị Website, sao lưu dữ liệu phần mềm...;
- Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị làm việc;
- Thực hiện công tác an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo quản an toàn tài liệu tại các kho lưu trữ;
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tại chi cục.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8
1. Công tác quản lý nhà nước
- Tham mưu UBND thành phố ra quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm lưu trữ điện tử của các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng;
- Trình UBND thành phố ban hành quyết định quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế quyết định số 693/2015/QĐ-UBND;
 - Tham mưu Sở Nội vụ thông báo lịch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021;
- Tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2021;
- Khảo sát, đề xuất cơ quan đủ điều kiện thu tài liệu về Lưu trữ lịch sử năm 2022;
- Thông báo, hướng dẫn các cơ quan thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng lộ trình 2022;
- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng lộ trình 2020, 2021;
- Rà soát, tổng hợp số liệu tài liệu tăng so với kinh phí được cấp tại Đề án số hóa để xin bổ sung kinh phí.
2. Công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
- Đôn đốc, hướng dẫn Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai chỉnh lý tài liệu nộp lưu về Lưu trữ lịch sử theo Quyết định UBND thành phố;
- Rà soát, xử lý nghiệp vụ các Phông tài liệu phục vụ Đề án số hóa;
- Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu mật tách ra trong quá trình số hóa;
- Thực hiện giám sát nhà thầu thi công Đề án số hóa; bàn giao tài liệu số hóa; kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở nhập liệu số hóa;
- Phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu của độc giả.
3. Công tác khác
-Thực hiện chế độ chính sách đối với CCVC, người lao động;
- Rà soát, sửa đổi nội quy, quy định của cơ quan cho phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị làm việc;
- Quản trị mạng, số hóa tài liệu;
- Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy;
- Thực hiện nghiêm túc phòng gian, bảo mật, bảo vệ an ninh trụ sở, bảo quản an toàn tài liệu.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn