13:25 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Tập huấn công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2022

Thứ sáu - 29/07/2022 17:00
Thực hiện Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố và bồi dưỡng, tập huấn đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã năm 2022; Công văn số 885/SNV-CCHC&PC ngày 06/5/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2022, Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số trong công tác Văn thư - Lưu trữ và định hướng lưu trữ số cho các Lãnh đạo Sở, ngành, quận, huyện;  lớp tập huấn quy trình Quản lý văn bản, quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng và bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ, Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ từ ngày 27/07/2022 đến hết ngày 28/07/2022, có tổng số 703 công chức lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn và công chức làm công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở, ban, ngành, quận, huyện tham gia, lớp tập huấn tại Trung tâm giáo dục thường xuyên 33 Nguyễn Đức Cảnh.
          Giảng viên các lớp tập huấn Đ/c  Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ và Đ/c Nguyễn Thị Chinh, Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ tài liệu điện tử quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ.
          Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đ/c Đào Duy Phương, Phó giám đốc Sở Nội vụ đã nêu rõ mục đích của lớp tập huấn nhằm thực hiện tốt quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, quy trình nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ điện tử; nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với chuyển đổi số trong công tác Văn thư - Lưu trữ theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năn 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển đổi số.
(Đ/c Đào Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc lớp tập huấn)
(Đ/c Đào Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc lớp tập huấn)
(Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ và lớp tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ và định hướng lưu trữ số)(Đồng chí  Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ và lớp tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ và định hướng lưu trữ số)

(Đồng chí Nguyễn Thị Chinh, Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ tài liệu điện tử quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ và lớp tập huấn Quy trình quản lý văn bản, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng và bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử)
(Đồng chí Nguyễn Thị Chinh, Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ tài liệu điện tử quốc gia,  Cục Văn thư và Lưu trữ  nhà nước, Bộ Nội vụ và lớp tập huấn Quy trình quản lý văn bản, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng và bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn