12:22 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Triển lãm chuyên đề “Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)”

Thứ bảy - 12/05/2018 17:36
Thực hiện Luật Lưu trữ; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, từ ngày 12/5/2018 đến ngày 20/5/2018  tại Hội trường  Chi cục Văn thư - Lưu, số 2, đường Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức triển lãm với chuyên đề: “Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)”.
Nội dung trưng bày triển lãm lần này được Chi cục Văn thư - Lưu trữ lựa chọn rất kỹ từ các nguồn tài liệu đã được phê duyệt tại các cuộc triển lãm trước. Nội dung tài liệu gồm:
1. Một số tài liệu liên quan đến ngày thành lập thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 87 ngày 20/7/1888 của Toàn quyền Đông Dương về tổ chức hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội và Hải Phòng.
- Quyết định ngày 09/10/1888 của Toàn quyền Đông Dương về việc lãnh thổ của thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng được chuyển toàn quyền sở hữu cho Chính phủ Pháp, Chính phủ Annam.
- Nghị định 72 ngày 20/01/1889 của Thống sứ Bắc Kỳ về việc ấn định giới hạn về địa giới hành chính của thành phố Hải Phòng.
- Quyết định ngày 20/10/1923 của Toàn quyền Đông Dương về việc mở rộng địa giới hành chính của phạm vi chuyển nhượng Hải Phòng cho Pháp (kèm theo Lệnh Vua).
2. Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)
a) Hồ sơ tiếp quản Hải Phòng: văn bản bàn giao giữa ta và Pháp (văn bản tiếng Việt và tiếng Pháp)
- Hồ sơ tiếp quản tỉnh Kiến An.
- Hồ sơ tiếp quản các đơn vị Sở, ngành
b) Tổ chức chính quyền thành phố:
- Sắc lệnh số 221-SL ngày 22/2/1955 của Chủ tịch nước về việc Sáp nhập Khu Tả Ngạn vào Liên khu 3, gọi là Liên khu 3 (Trừ thành phố Hải Phòng). Thành phố HP đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ Trung ương.
- Nghị định 770-TTg ngày 11/5/1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập vào thành phố Hải Phòng các địa hạt thuộc tỉnh Kiến An (Các xã Hoàng Đông, Hoa Đông và Dương Quan huyện Thủy Nguyên; các thôn Văn Cú, Vĩnh Khê, Văn Trà thuộc xã Đông Thái huyện An Dương; Các thôn Quỳnh Cư, Cam Lộ, Yên Tri thuộc xã Hùng Vương huyện An Dương; các thôn Tràng Quán, An Dương và các xóm Hòa Bình, Kiến Thiết của thôn Cái Tắt thuộc xã Đồng Tiến huyện An Dương; xóm Đồng Giới Đông thuộc xã Lê Lợi huyện An Dương.
- Nghị định 217/NV/NĐ ngày 30/6/1958 của của Bộ Nội vụ v/v chia nội thành HP làm 7 khu phố: Khu phố Thượng Hạ Lý; Khu phố máy nước; Khu phố Gia Lạc Viên; Khu phố Cầu Đất; Khu phố Hàng Kênh; Khu phố Dư Hàng; Khu phố Trên sông (Kèm phụ lục danh sách các đường phố của 07 khu phố)
- Hồ sơ hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An thành một đơn vị hành chính là thành phố Hải Phòng.
 Thành lập, sáp nhập, đổi tên các quận, huyện:
- Nghị định 318-TTg ngày 22/7/1957 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập huyện Cát Bà.
- Quyết định 27-CP ngày 14/3/1963 của Hội đồng Chính Phủ về việc thành lập Thị xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 67-CP ngày 07/4/1966 của Hội đồng Chính Phủ về việc hợp nhất 2 huyện An Dương và Hải An thành huyện An Hải
- Quyết định 86/CP ngày 04/6/1969 của Hội đồng Chính phủ về việc hợp nhất An Lão và Kiến Thụy thành huyện An Thụy
- Quyết định 57/CP ngày 11/3/1977 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phê chuẩn việc hợp nhất huyện Cát Bà và huyện Cát Hải thành một huyện lấy tên là huyện Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng.
- Nghị định 15/CP ngày 09/12/1992 của Chính phủ về việc thành lập huyện Bạch Long Vỹ (huyện đảo) trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
- Nghị định 100/CP ngày 29/8/1994 của Chính phủ về việc thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số và địa giới hành chính của thị xã Kiến An hiện tại.
- Nghị định 145/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
- Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng.
Thành lập, sáp nhập, đổi tên một số Sở, ngành:
- Quyết định 141/QĐ-TCCQ ngày 20/02/1982 của UBND thành phố về việc thành lập Sở Tư pháp
- Quyết định 314/QĐ-TCCQ ngày 01/4/1988 của UBND thành phố về việc giải thể Sở Lao động, Sở Thương binh và Xã hội thành lập Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 113/QĐ-TCCQ ngày 15/01/1991 của UBND thành phố về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Ban Giáo dục chuyên nghiệp và Sở Giáo dục
- Quyết định 2382/QĐ-TCCQ ngày 11/10/1996 của UBND thành phố về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
- Quyết định 1997/QĐ-UB ngày 25/ 8/2003 của UBND thành phố về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định 2945/QĐ-UB ngày 14/11/2003 của UBND thành phố về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính.
- Quyết định 3248/QĐ-UB ngày 10/12/2003 của UBND thành phố về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành phố thành Sở Nội vụ Hải Phòng
- Quyết định 764/QĐ-UB ngày 30/3/2004 của UBND thành phố về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 542/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND thành phố về việc hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công thương.
- Quyết định 1255/QĐ-UB ngày 28/4/2004 của UBND thành phố về việc đổi tên Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành phố thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
- Quyết định 3088/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND thành phố về việc thành lập Sở Ngoại vụ
- Quyết định 543/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND thành phố về việc hợp nhất Sở Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND thành phố về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch.
- Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND thành phố về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 704/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của UBND thành phố về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông Vận tải.
- Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
- Quyết định số 946/QĐ-UBND  ngày  09/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao.
- Quyết định số 30/QĐ-HĐND ngày 24/6/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đổi tên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố
-  Quyết định 1499/QĐ-TCCQ ngày 31/7/1976 của UBND thành phố về việc thành lập Công ty Điện lực Hải Phòng.
- Quyết định 31/QĐ-TCCQ ngày 09/01/1993 của UBND thành phố về việc thành lập Công ty Xổ số Kiến thiết
c) Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố
- Nghị định 913/TTg ngày 05/6/1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập thị xã Cát Bà và huyện Cát Hải thuộc khu Hồng Quảng vào thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 23/HĐBT ngày 18/3/1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 33/HĐBT ngày 04/2/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện An Hải, Đồ Sơn và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 38/HĐBT ngày 17/02/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Hải và quận Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 70/HĐBT ngày 23/4/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cát Hải và huyện Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng.
- Quyết định 100/HĐBT ngày 06/6/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Đồ Sơn và Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng.
- Nghị định 89/CP ngày 23/11/1993 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới huyện An Hải, quận Hồng Bàng thuộc thành phố Hải Phòng.
- Quyết nghị 22/2001/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Hải, quận Lê Chân và quận Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng.
d) Xây dựng và phát triển
- Hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Hải Phòng là đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia
đ) Hồ sơ quy hoạch
- Hồ sơ về việc phê duyệt dự án quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2020
- Hồ sơ Dự án khu đô thị ngã 5 Sân bay Cát Bi
- Hồ sơ xây dựng khu đô thị mới mới Cái Giá Cát Bà.
e) Hồ sơ phát triển Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Giáo dục - Đào tạo; Y tế
- Hồ sơ dự án tu bổ, cải tạo, nâng cấp Nhà hát lớn thành phố
- Hồ sơ phục vụ Seagames 22
- Hồ sơ về việc tham gia Lễ hội Biển Brest tại Cộng hòa Pháp
- Hồ sơ quy hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2001-2010.
- Hồ sơ dự án xây dựng, mở rộng, nâng cấp cơ sở 1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp.
f) Hồ sơ một số ngành kinh tế trọng điểm
- Hồ sơ xây dựng khu kinh tế tổng hợp Đình Vũ
- Hồ sơ dự án đầy tư xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm thương mại văn hóa Hải Phòng
- Hồ sơ dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn 2
- Hồ sơ xây dựng Cầu Bính Hải Phòng
- Hồ sơ đầu tư xây dựng tuyến đường đường 353 Cầu Rào - Đồ Sơn
g) Hồ sơ đi B
Triển lãm chuyên đề: “Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)” nhằm mục đích: Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý góp phần cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ cho sự nghiệp phát triển của thành phố Hải Phòng; tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả trong và ngoài thành phố tiếp cận, tìm hiểu các mốc lịch sử hình thành, những thành tựu của Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đạt được trong 63 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển từ năm 1955 - 2018 qua tài liệu lưu trữ; góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, xây dựng thành phố Cảng “xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”.
                                             Một số hình ảnh của Triển lãm:
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn