20:07 ICT Chủ nhật, 04/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Công văn về việc rà soát thông tin cán bộ quê quán thành phố Hải Phòng đi B (lần 2)

Công văn số 2416/SNV-CCVTLT ngày 23/10/2018 của Sở Nội vụ về việc rà soát thông tin cán bộ quê quán thành phố Hải Phòng đi B (lần 2)

Quyết định ban hành Nội quy làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 78/QĐ-CCVTLT ngày 19/6/2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Nội quy làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công văn của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn số 2203/SNV-CCVTLT ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ về việc tăng cường thực hiện tốt Luật Lưu trữ, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và lập hồ sơ công việc

Công văn của Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Công văn số 2168/SNV-CCVTLT ngày 21/9/2018 về việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ

Báo cáo của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Báo cáo số 2202/BC-SNV ngày 26/9/2018 của Sở Nội vụ kết quả 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2017

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ; tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng và triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ; tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng và triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế sau 05 năm (2012-2017) triển khai thực hiện Luật Lưu trữ trên địa bàn thành phố; tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng, giai đoạn 2012-2017 theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBND thành phố; triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ và Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 và triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ kết nạp Đảng viên mới với quần chúng ưu tú Hoàng Thị Mai Yên

Lễ kết nạp Đảng viên mới với quần chúng ưu tú Hoàng Thị Mai Yên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua, chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn Đảng viên. Trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào tập thể, quần chúng Hoàng Thị Mai Yên đã thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng và tự khẳng định được bản thân. Quần chúng Hoàng Thị Mai Yên đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam, được chi bộ Chi cục nhất trí đề nghị Đảng ủy Sở Nội vụ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên. Ngày 31/8/2018, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã ban hành Quyết định số 784 QĐ/ĐU về việc kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Hoàng Thị Mai Yên.

Bảng niêm yết 02 thủ tục hành chính: Thủ tục nghiên cứu, khai thác và sử dụng tài liệu; thủ tục sao tài liệu lưu trữ và chứng thực tài liệu lưu trữ.

Bảng niêm yết 02 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục nghiên cứu, khai thác và sử dụng tài liệu; thủ tục sao tài liệu lưu trữ và chứng thực lưu trữ. Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ. Thông tin đường dây nóng.

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018

Thực hiện Thông tri số 19-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ; căn cứ Kế hoạch số 208-KH/ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ; Thông báo số 262-TB/ĐU ngày 10/5/2018 về lịch chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018, sáng 14/5/2018, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tại Hội trường cơ quan Sở Nội vụ

Một số hình ảnh triển lãm

Triển lãm chuyên đề “Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)”

Thực hiện Luật Lưu trữ; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, từ ngày 12/5/2018 đến ngày 20/5/2018 tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu, số 2, đường Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức triển lãm với chuyên đề: “Tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1955-2018)”

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử: Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân công tác lưu trữ nói chung và công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố, Chỉ thị yêu cầu các địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên địa bàn thành phố; đồng thời giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố

Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 06/02/2018 về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thông báo lĩnh vực kiểm tra chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ. Đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký kiểm tra. Hạn đăng ký trước ngày 19/3/2018

Công văn số 424/SNV-CCVTLT ngày 02/3/2018 về việc thông báo kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thông báo lĩnh vực kiểm tra chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ. Đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký kiểm tra. Hạn đăng ký trước ngày 19/3/2018

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2018

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2018

Sáng ngày 28/12/2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ với các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố năm 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trưởng các phòng thuộc Chi cục cùng lãnh đạo, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân nhân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ trên môi trường mạng;

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt các gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2017)

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt các gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2017)

Chiều ngày 25/6/2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức họp mặt kỷ niệm 16 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2017). Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em; tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình.

Khai mạc triển lãm  “Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần 3 (1957-2017)”

Khai mạc triển lãm “Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần 3 (1957-2017)”

Sáng ngày 10/5/2017 tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Triển lãm “ảnh, sách, tư liệu, mỹ thuật” Hải Phòng vươn ra biển lớn trong đó Sở Nội vụ triển lãm trưng bày tài liệu lưu trữ với chuyên đề: “ Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 3 (1957-2017)”.

Triển lãm “Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 3 (1957-2017)  qua tài liệu lưu trữ

Triển lãm “Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần thứ 3 (1957-2017) qua tài liệu lưu trữ

Ngày 10/5/2017 Tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ với chuyên đề "Hải Phòng đổi mới sau 62 năm giải phóng (1955-2017) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng lần 3 (1957-2017) qua tài liệu lưu trữ”

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác  thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 2017

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu về Lưu trữ lịch sử năm 2017 đối với Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ và Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng  tổ chức thành công hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng tổ chức thành công hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SNV ngày 13/02/2017 của Sở Nội vụ về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017. Hôm nay, vào hồi 8h ngày 15/02/2017, tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức “Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2017”. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Nhã - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể 18 công chức, viên chức, người lao động Chi cục có mặt đông đủ.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3  Trang sau