05:47 ICT Thứ năm, 20/02/2020

Trang nhất » Tin Tức » Nghiệp vụ Lưu trữ » Tổ chức khai thác và sử dụng

Thông báo số 54/TB-CCVTLT ngày 05/4/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Thông báo số 54/TB-CCVTLT ngày 05/4/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc giới thiệu tài liệu và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ