08:02 ICT Thứ ba, 22/06/2021

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ » Địa phương » Văn bản khác

Công văn số 3062/SNV-VTLT ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2020

Thứ hai - 28/12/2020 16:04
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử các cơ quan, tổ chức.
Để đảm bảo thời gian, chất lượng báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu trữ và thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố lưu ý thực hiện một số nội dung sau:
I. BÁO CÁO THỐNG KÊ VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BNV
1. Biểu mẫu thống kê
Thực hiện theo Biểu mẫu 01 và Biểu mẫu 02 kèm theo Công văn này.
2. Đối tượng thực hiện
a) Các cơ quan, tổ chức cấp I: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc tại thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố; các doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).
b) Các cơ quan, tổ chức cấp II: các cơ quan, tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành; đơn vị thành viên của doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập.
c) Các cơ quan, tổ chức cấp III: các cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp II.
d) Các cơ quan, tổ chức cấp IV: các cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp III (nếu có).
đ) Cấp huyện: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại cấp huyện (ví dụ như các cơ quan: Thống kê, Thuế, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự).
e) Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Hướng dẫn thực hiện
a) Các cơ quan, tổ chức cấp I:
- Cơ quan, tổ chức không có đơn vị trực thuộc: Thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 31/01/2021.
- Cơ quan, tổ chức có đơn vị trực thuộc:
+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ gửi về cơ quan, tổ chức.
+ Các cơ quan ngành dọc ở cấp huyện như: Thống kê, Thuế, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Thi hành án dân sự, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân gửi báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ về cơ quan ngành dọc cấp thành phố để tổng hợp.
+ Cơ quan, tổ chức tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 31/01/2021.
b) Các cơ quan, tổ chức cấp II, III, IV: Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ gửi về cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp để tổng hợp.
c) Cấp huyện:
- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện qua Phòng Nội vụ hoặc Ban Tổ chức - Nội vu hoặc Văn phòng huyện (nơi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ) tổng hợp.
- Chỉ đạo tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của quận, huyện và báo cáo về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 31/01/2021.
d) Cấp xã: Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ gửi về cấp huyện để tổng hợp.
II. BÁO CÁO DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC DIỆN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2014/TT-BNV-BXD
1. Biểu mẫu thống kê
Thực hiện theo Biểu mẫu 03 kèm theo Công văn này.
2. Hướng dẫn thực hiện
Thực hiện như Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
III. YÊU CẦU TRONG VIỆC SỬ DỤNG BIỂU MẪU VÀ GỬI BÁO CÁO THỐNG KÊ
- Sử dụng đúng biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn này đối với báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ) và Thông tư số 01/2014/TTLT-BNV-BXD (đối với báo cáo thống kê danh mục các dự án, công trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử). Các biểu mẫu thống kê được đăng tải trên website: http://www.vanthuluutruhaiphong.gov.vn/
- Báo cáo đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng nội dung thông tin được quy định (số liệu từ 01/01/2020 đến 31/12/2020).
- Gửi báo cáo đúng thời hạn theo quy định.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức liên hệ với Sở Nội vụ qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ               (số điện thoại: 02253.821.939) để phối hợp giải quyết./.

Biểu mẫu tải Tại đây
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn