04:02 ICT Thứ ba, 03/10/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản về công tác Văn thư - Lưu trữ » Địa phương » Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn số 234/UBND-VXNC ngày 16/1/2017 của UBND thành phố

Công văn số 234/UBND-VXNC ngày 16/1/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện đề án giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng tại UBND các quận, huyện.

Công văn số 239/SNV-VTLT ngày 14/2/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 239/SNV-VTLT ngày 14/2/2017 của Sở Nội vụ về việc giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng

Quyết định Số 2571/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố

Quyết định Số 2571/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố