12:20 ICT Thứ năm, 08/06/2023

Trang nhất » Tin Tức » Nghiệp vụ Lưu trữ » Xác định giá trị tài liệu

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ

Công văn số 59/CCVTLT-QLVTLT ngày 24/4/2012 của Chi cục Văn thư - lưu trữ về việc hướng dẫn xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các quận, huyện.